Hôm nay, ngày 24/07/2024 06:35:08 PM - Hotline: 0859818553

Luật Đất đai 2024 quy định ghi tên đủ các thành viên chung quyền sử dụng đất trong sổ đỏ (GCN-QSH), hiểu thế nào cho đúng?

Luật Đất đai 2024 quy định ghi tên đủ các thành viên chung quyền sử dụng đất trong sổ đỏ (GCN-QSH), hiểu thế nào cho đúng?

04/06/2024 16:18

Một điểm mới của Luật Đất đai 2024 quy định, sổ đỏ thửa đất của hộ gia đình sẽ ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất, thay vì chỉ tên chủ hộ như hiện nay.
Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ thời điểm 1/1/2025 quy định, thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình sẽ được cấp một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ. Giấy tờ này sẽ ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất. Sổ đỏ đó sẽ được trao cho người đại diện.

Trong trường hợp thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình nếu có nhu cầu thì vẫn sẽ được cấp sổ đỏ ghi tên đại diện hộ gia đình.

Cũng theo quy định này, từ năm 2025, Nhà nước sẽ không cấp đất cho hộ gia đình. Như vậy, quy định ghi đầy đủ tên các thành viên của hộ gia đình vào sổ đỏ chỉ áp dụng với các trường hợp đất của hộ gia đình mà đã có từ trước nhưng chưa được cấp sổ. Việc xác định những thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên lên trên sổ đỏ sẽ do những người này tự thỏa thuận và sau đó chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Với các sổ đỏ đã được cấp cho đại diện hộ gia đình trước thời điểm Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, nếu các thành viên trong hộ có nhu cầu thì sẽ được đổi sang sổ đỏ mới và ghi đầy đủ tên thành viên. Đây chính là điểm mới của Luật Đất đai 2024 so với các quy định hiện hành.

Tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có quy định về thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận như sau:

Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận.

 

(...)1. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau: (...)

c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi "Hộ gia đình, gồm ông" (hoặc "Hộ gia đình, gồm bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi "Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Tuy nhiên, quy định về ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT đã bị ngưng hiệu lực thi hành bởi Điều 1 Thông tư 53/2017/TT-BTNMT.

Tại khoản 4 Điều 256 Luật Đất đai 2024 có quy định giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành như sau:

Giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khi Luật này có hiệu lực thi hành

(....) 4. Đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu